Fotograferen is het fijnst als alles meezit. Als het licht goed is, er geen storende elementen op de achtergrond aanwezig zijn, en het onderwerp ook een beetje mee wil werken. Dan kan ik er geen genoeg van krijgen, en kom ik thuis met honderden foto’s van gnoes die met z’n allen tegelijk de Mara-rivier oversteken, van eekhoorns die geduldig tussen de paarse heide poseren, en van papegaaiduikers die steeds weer enthousiast komen aanwaggelen met een snavel vol vis. Het is dan alleen nog een kwestie van kritisch selecteren, zodat alleen de allerbeste beelden overblijven.

Helaas gebeurt het in de praktijk maar zelden dat alles meezit, en dan is het best lastig om een goede foto te maken. Zo vond ik het bijna niet te doen om jan-van-genten te fotograferen, terwijl ik met stormachtig weer en misselijk van de zeeziekte op een wiebelig bootje stond. Ook was het heel spijtig dat de egel, die in onze tuin rondscharrelde, altijd net te voorschijn kwam als er bijna geen licht meer was. Of nog erger: was ik speciaal naar Schotland gegaan om sneeuwhazen in hun witte, winterse omgeving te fotograferen, bleek het de warmste februarimaand sinds 100 jaar te zijn, en er was er geen sneeuw te bekennen. Toch kunnen ook dit soort situaties bijzondere foto’s opleveren. En omdat ik er meer moeite voor heb moeten doen, ben ik dan vaak extra blij met het resultaat.

Zelfs als alles tegenzit, als de ijsvogel niet komt opdagen en de tijgers zich schuilhouden in de jungle, kan ik toch nog een leuke dag hebben. Dan ben ik in ieder geval lekker buiten, en doe ik misschien inspiratie op voor een volgende keer. Want wie weet, zit het dan opeens wél weer allemaal mee, en krijg ik zomaar kans om de foto van mijn dromen te maken.

Karin van Puffelen -- Green Dreams Photography

Karin van Puffelen

Karin van Puffelen

Karin van Puffelen

Karin van Puffelen

Taking photographs is best when the conditions are perfect. When the light is just right, when there are no disturbing elements in the background and when the subject is willing to collaborate. Then I can’t get enough of it, and I most definitely will come home with loads of photos of wildebeest, crossing the Mara River in large numbers, of red squirrels posing patiently in the purple heather, and of puffins waddling back and forth with their bills stuffed with eels. Then it is just a matter of going through a rigorous selection process, keeping only the finest images.

Unfortunately in real life perfect conditions do not occur very often, so sometimes it can be very hard to get a decent photo. For example, I almost succumbed to seasickness when I wanted to photograph a flock of gannets from a small rocking boat in stormy weather. It was also rather inconvenient that the hedgehog wandering around in our garden, used to appear on the exact moment that the light was fading. Or even worse: I especially booked a trip to Scotland to take photos of mountain hares in their white, snowy habitat, when it happened to be mildest month of February since 100 years, and there was not even a patch of snow to be seen. However, photos taken in these circumstances may eventually turn out to be a pleasant surprise. And since I had to work harder for it, I am often even happier with the results.

Even if everything goes wrong, if the kingfisher does not turn up and the tigers are hiding in the jungle, it still can be a great day. In any case I am outdoors to enjoy some fresh air, and I may even get some inspiration for a next time. Everything may just work out perfectly then, and who knows I will even get the chance to take the photo of my dreams.

Karin van Puffelen -- Green Dreams Photography